Antoniův zpěvník

Spirituál kvintet – Spí Jerusalém

   E
R1: Spí Jerusalém, spí Jerusalém,
   A7      E    A7   E
  hvězda malá, zdá se, tmou mihotá se,
       H7     E
  v dálce nad horama svítá.

R2: Hm, hm,
  hvězda malá, zdá se, tmou mihotá se,
  v dálce nad horama svítá.

  E     A7  E   A7        E
1. Malé dítě, houpy hou, z hadříčků peřinku má,
   A7       E
  dnes se narodil král, by s námi žil,
     A7   H7      A7  E   H7     E
  ten příběh z Bible každý zná, v dálce nad horama svítá.

R3: Spí Jerusalém, spí Jerusalém,
  bílé sloupy chrámů tmou září k ránu,
  v dálce nad horama svítá.

2. Boží syn k nám přichází, z hadříčků peřinku má,
  písničky veselé zpívají mu andělé,
  ten příběh z Bible každý zná, v dálce nad horama svítá.

R1:

    E H7 E
R2: + hm ...
© 2004–2007 Robert-Antonio, robert@antonio.cz   Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Written in VI
Optimalizováno pro jakýkoliv prohlížeč zobrazující dle standardů XHTML 1.1 a CSS2, např. Mozilla, Firefox, Opera a Links.