Antoniův zpěvník

Spirituál kvintet – Farao

     D             G        D
*: Jen žhavý písek, žhavá poušť a žhavý vzduch tam byl,
                  G      D
  pod žhavým sluncem chudý lid a řeka jménem Nil,
               G  C  G  D
  ti lidé byli otroci, nad nimi karabáč stál,
               Hmi  A   D
  nad karabáčem velekněz a nade všemi král.

       D  
1. Říkali mu Farao a byl tak vysoko, 
    G   A   D
  že nevrhal ani stín,
  zato měl sýpky, sklepy, zlato 
       G  A  D
  a lesklá těla otrokyň.

2. Říkali mu Farao, a ten když rukou hnul, 
  duněly bubny k obřadům,
  tančily kněžky, hlavy padaly,
  to aby nepad' jeho trůn.

       D           A    D
R1: [: Svůj trůn měl Farao rád, měl rád, měl rád
                     A  D
    a nechtěl ho nikomu dát, to na žádnej pád. :]

3. Říkali mu Farao a musel všechno mít, 
  to víme z dávných knih,
  jeho vojska by nikdo nepřehlíd', 
  kdyby šel týden kolem nich.

4. Říkali mu Farao a z knížat pozemských 
  ten nejmocnější byl,
  až jeden člověk hlavu zdvih' 
  a jeho vůli se postavil.

5. Říkali mu Mojžíš a měl tu výhodu, že se nebál o svou moc,
  svému lidu slíbil svobodu a k útěku zvolil noc.

R2: [: Měl Mojžíš svobodu rád, měl rád, měl rád
    a nechtěl se svobody vzdát, to na žádnej pád. :]

6. Říkali mu Mojžíš a jako lodivod vedl k moři národ svůj,
  za ním se vojsko dalo na pochod a Farao volal "stůj!"

7. Co udělal Mojžíš? Holí udeřil, 
  vlny se zvedly v mocný val,
  na jednom břehu Mojžíš byl, 
  na druhém zuřil král.

R1:

*: Jen žhavý písek, žhavá poušť a žhavý vzduch tam byl,
  pod žhavým sluncem chudý lid a řeka jménem Nil,
  ten příběh dávno odvál čas, jen krále neodvál,
  kus Mojžíše je v každém z nás, tak jak to bude dál?
© 2004–2007 Robert-Antonio, robert@antonio.cz   Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Written in VI
Optimalizováno pro jakýkoliv prohlížeč zobrazující dle standardů XHTML 1.1 a CSS2, např. Mozilla, Firefox, Opera a Links.