Antoniův zpěvník

Jaromír Nohavica – Legenda o svatém Václavu

     Ami       C  G  C
1. Sto dvacet párů volů jede do Němec,
  Dmi  Ami Dmi  Ami E
  kyrilijé, kyrilijá,
   Ami          C   G   C
  hřivny stříbra k tomu - co za divná věc?
  Dmi  Ami E   Ami
  Kililijé, kyrilijá.

2. Václav, český kníže, k nebi zdvíhá dlaň,
  kyrilijé, kyrilijá,
  ve znamení kříže Němcům platí daň,
  kyrilijé, kyrilijá.

    C         G   C
R: [: Sláva ti, sláva ti, vévodo náš,
    Ami           E    Ami
   buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš. :]

3. Je německá říše mocnější než meč,
  kyrilijé, kyrilijá,
  Václave, buď tiše, modli se a kleč,
  kyrilijé, kyrilijá.

4. Poslušnou svou hlavu sepni k ramenům,
  kyrilijé, kyrilijá,
  nevěř Boleslavu, bratru krutému,
  kyrilijé, kyrilijá.

R:

5. Na svatého Kosmy, v září to bylo,
  kyrilijé, kyrilijá,
  v den dvacátý osmý slunce svítilo,
  kyrilijé, kyrilijá.

6. Václav bratrem pozván na hostinu jest,
  kyrilijé, kyrilijá,
  chystá se věc hrozná, krve bude téct,
  kyrilijé, kyrilijá.

R:

7. Hodovali, pili, Boleslav měl řeč,
  kyrilijé, kyrilijá,
  Václave můj milý, pozdvihni náš meč,
  kyrilijé, kyrilijá.

8. Na německou zemi táhni v čele vojsk,
  kyrilijé, kyrilijá,
  Václav sedí němý, neláká ho boj,
  kyrilijé, kyrilijá.

R:

9. Už se nebe bělá, Václav na mši jde,
  kyrilijé, kyrilijá,
  u vrat do kostela vidí tváře zlé,
  kyrilijé, kyrilijá.

10. Už Václava bodli, už se rodí báj,
  kyrilijé, kyrilijá,
  kněz Chrastěj se modlí: Sancti Venceslai,
  kyrilijé, kyrilijá.

R:

11. Boleslav je králem v knížectví českém,
  kyrilijé, kyrilijá,
  v čele vojska táhne na německou zem,
  kyrilijé, kyrilijá.

12. Čtrnáct let s císařem, čtrnáct let se bil,
  kyrilijé, kyrilijá,
  po letech čtrnácti meč svůj zahodil,
  kyrilijé, kyrilijá.

R:

13. = 1.

14. Boleslav, ach, kníže, k nebi zdvíhá dlaň,
  kyrilijé, kyrilijá,
  ve znamení kříže Němcům platí daň,
  kyrilijé, kyrilijá.

R:

15. Teče voda v Labi podél kostela,
  kyrilijé, kyrilijá,
  bratr bratra zabil jak Kain Ábela,
  kyrilijé, kyrilijá.

16. Kdo z těch dvou je v nebi, a kdo v pekle je,
  kyrilijé, kyrilijá,
  já tam tehdy nebyl a nic se neděje,
  kyrilijé, kyrilijá.
© 2004–2007 Robert-Antonio, robert@antonio.cz   Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Written in VI
Optimalizováno pro jakýkoliv prohlížeč zobrazující dle standardů XHTML 1.1 a CSS2, např. Mozilla, Firefox, Opera a Links.