Antoniův zpěvník

Karel Kryl – Z ohlasů písní ruských

  Dmi
1. Byl jest Vova na honu u Rostova na Donu,
   A                 Dmi
  spatřil státi na břehu krasavici zvláštní,
  na výstrahy nedbaje, žena že jen kletba je,
  A                  Dmi
  dal se za ní do běhu, neboť vzplanul vášní.
   C            Dmi
  Krasavice tone v hněvu, kterak Vova třeští,
  Gmi    A     Dmi
  rozbíhá se ke Kyjevu, na útěku vřeští,
   C            Dmi
  přeběhli tak přes hranici ke korytu Visly,
   Bb       A         Dmi
  kde v té chvíli krasavici opustily smysly,
  C   Gmi Dmi A Dmi A
  la la la ...

2. Čelist vášní převislu, přeplaval s ní přes Vislu,
  utíkal s ní po břehu a něžně se k ní shýbal,
  a když byli za Vislou, učinil jí závislou,
  jelikož ji za běhu dvěstětřikrát líbal.
  Když pak běžel okolo vrat s policajty v patách,
  zakopl jest o kolovrat, do louže se natáh',
  ona z rukou vypadla mu do bílého snížku
  a on zří, že ukradla mu komsomolskou knížku,
  la la la ...

3. Maje duši bolavu, přeběhl s ní Moravu,
  líbali se mnohý dni rozechvělí touhou,
  krasavice líbezná dnes už, co je Liebe, zná
  a náš Vova ve Vídni mívá chvíli dlouhou.
  Sedává pak u Dunaje s tváří sladkých madon,
  tiše sobě vzpomínaje na ten hon a na Don,
  krasavice jako vdova truchlí neustále,
  čeká doma, až ji Vova vodnese kus dále,
  la la la ...
© 2004–2007 Robert-Antonio, robert@antonio.cz   Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Written in VI
Optimalizováno pro jakýkoliv prohlížeč zobrazující dle standardů XHTML 1.1 a CSS2, např. Mozilla, Firefox, Opera a Links.