Antoniův zpěvník

Karel Kryl – Tekuté písky

  F G C F E

       Ami   G   E   Ami
1. Jak je to hezké, když se někdo žení,
        F    Dmi  (G)  G
  jak je to smutné, když se někdo vdává,
         Dmi    E
  gumový kotouč bije do hrazení,
       Ami  E(G) (E)  Ami
  chybějí branky, nikdo nepřihrává.
      C          G
  V ruině fasád, skrytých za lešení,
       (G7) F   (G7)  C(Ami)
  zestárlí mladí za kvartýr a stravu,
       G(Dmi) Dmi(G7) E
  vlečem se časem, zpola udušeni
        Ami   E(G)     Ami
  v tekutých píscích gubernijních mravů.

2. Zabouchli dveře? Dereme se zadem,
  zakleti v Knize lesů, vod a strání,
  nařvaná tlama hlásá za výkladem,
  že konec snů je koncem milování.
  Gumový kotouč bije do hrazení,
  není-li v kapse, nikdo nerozdává,
  ne, není hezké, když se někdo žení,
  ne, není smutné, když se někdo vdává.

3. Být špatným hercem - nad to v světě není:
  není-li dramat, stačí operetka,
  gumový kotouč bije do hrazení,
  nelze-li zkraje - tedy odprostředka.
  Husita spílá obrněným vozům
  a čas si žádá ledakterou hlavu,
  zbudeš-li bez ní - k čemu je ti rozum
  v tekutých píscích gubernijních mravů?

4. Lešení skrývá paranoiu fasád,
  žvanění tupců místo rozhovoru,
  než v klidu zdechneš, nezbývá než nasát,
  utopit zbytek odvahy a vzhůru.
  Vyplníš jméno, místo narození
  a sumu cifer, jež se nepřiznává,
  tak už to bývá, když se někdo žení,
  tak už to bývá, když se někdo vdává.

5. Ze školy děti nesou vysvědčení,
  zdalipak tuší, o čem se ti zdává,
  když v noci žehlíš, stárnouc nad pečení?
  O troše lásky, jíž se nedostává?
  Nakoupíš chleba, vodu po holení
  a zapřeš víru, jež se nevyznává,
  tak už to bývá, když se někdo žení,
  tak už to bývá, když se někdo vdává.

6. Mlčení skrývá paranoiu žití,
  mlčíš a zdobíš okna pro oslavu,
  víc nežli duše platí živobytí
  v tekutých píscích gubernijních mravů.
  Z bouřlivé vášně letmé pohlazení,
  němota padá na zamrzlou vodu,
  gumový kotouč bije do hrazení
  a jen pár týdnů zbývá do rozvodu.
© 2004–2007 Robert-Antonio, robert@antonio.cz   Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Written in VI
Optimalizováno pro jakýkoliv prohlížeč zobrazující dle standardů XHTML 1.1 a CSS2, např. Mozilla, Firefox, Opera a Links.