Antoniův zpěvník

Karel Kryl – Stéblo pšenice

  D
1. Mezi dvěma obdélníky z šedé žuly ulice,
                   A7
  jimiž bylo vydlážděno kasárenské nádvoří,
   D      D7     G       D
  přehlížejíc plukovníky, rostlo stéblo pšenice,
  A7
  ač mělo být vyvražděno všechno kromě náloží,
  D
  kousíček tampónu smočil jsem v šampónu,
  A7
  omyl jsem pečlivě stonek i listy,
  D
  opřený o pažbu, hleděl jsem na dlažbu,
  Dmi              A7
  se mnou pak tesklivě bronzové bysty,
  Dmi      A7  Dmi       A7
  a ráno při nástupu vmáčkli mě do zástupu
  Dmi      A7  Dmi   A7
  a zprávy o postupu hodlali předčítat,
   Dmi Gmi Dmi A7   Dmi Gmi Dmi A7
  dřív dogu pokoušeli, zkoušeli, nekouše-li,
   Dmi Gmi  Dmi  A7   Dmi A7  Dmi A7
  frajtři si přezkoušeli, zda  umí počítat.

2. Přivedli pak velitele s hvězdnatými rameny,
  spatřil mezi obdélníky malý kousek zeleně,
  zeleného nepřítele sevřeného kameny,
  zavolal si důstojníky, přiklusali zděšeně,
  hleděl jsem se strachem, jak mávl s rozmachem
  k stéblu, jež doposud sveřepě žilo,
  rozkázal zběsile vojenské přesile
  zahrát si na osud toho, co zbylo,
  a všichni shromáždění vrhli se na dláždění,
  poněkud podrážděni a trochu vzrušeni,
  protože o rolnosti s tak velkou odolností
  za těchto okolností neměli tušení.

3. Sedm mužů vyčlenili, na boj zblízka cvičených,
  byli lehce vyzbrojeni bajonety u pasu,
  ničením je pověřili objektů již řečených,
  na citečky času není při lovení lampasů,
  na dvoře bez trávy dělo se bezpráví,
  dobře se bavili roťáci tupí,
  na velké hranici spálili pšenici,
  chlastem pak slavili vítězství tlupy,
  se smyslem pro pořádek napsali osm řádek
  a pak je do přihrádek pečlivě složili,
  já setřel slzu z lící, musím jim přece říci:
                       A7
  hej, páni důstojníci, vždyť to byla vražda,
   Dmi  A7  Dmi
  vždyť to byla vražda ...
© 2004–2007 Robert-Antonio, robert@antonio.cz   Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Written in VI
Optimalizováno pro jakýkoliv prohlížeč zobrazující dle standardů XHTML 1.1 a CSS2, např. Mozilla, Firefox, Opera a Links.