Antoniův zpěvník

Karel Kryl – Marat ve vaně

   Ami
Rec: Úloha osobnosti v dějinách sestává prakticky z ochotyŹ
   dotyčné osobnosti zemřít nebo nechat se zabít dříve, nežŹ
   stačila odvolat.

  Ami        C
1. Pohled se odvrátí, Koperník v sutaně,
  Ami    G   Ami  F  Ami
  smrtka si obrátí Marata ve vaně,
   G
  stránka se otáčí, Koniáš zatleská,
  Ami          F
  Gogh leží v bodláčí, smrt bývá nehezká,
  Ami          G
  Gogh leží v bodláčí, smrt bývá nehezká,
   Ami   F  Ami
  smrt bývá nehezká.

  G                 Ami
R: Laskavé šero vám přikryje tvář s grimasou hrůzy,
  C           G        Ami
  ruka, jež před chvílí hladila ramena, zkameněla,
  G                Ami
  na nic je pero a k ničemu snář, zemřely Múzy,
  G                    Ami
  to, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla.

2. Písnička dozněla, bytem je šatlava,
  před vraty kostela uvidíš Václava,
  drží se klepadla, hrobař si ruce mne,
  odhoďte zrcadla, není to dojemné,
  odhoďte zrcadla, není to dojemné,
  není to dojemné.

3. Cromwell má namále, Hus čeká na kata,
  Smrtka má korále, korále ze zlata,
  kříž staví Kristovi, Spartakus bez meče,
  ranami nachoví, dívej se, člověče,
  dívej se, člověče, dívej se, člověče!

R:

4. Johanku stříhají, ruka je zemdlená,
  pacholci říhají, ocel je kalená,
  pan Lincoln v divadle dívá se na scénu,
  Smrt sedí v propadle oděna v saténu,
  Smrt sedí v propadle oděna v saténu,
  oděna v saténu.

5. Jesenin opilý chystá si oprátku,
  Puškin si zastřílí, Tyl píše pohádku,
  vidíš Fra Filippa, krev plivá do barvy,
  Gerarda Phillipa Smrtka si obarví,
  Gerarda Phillipa Smrtka si obarví,
  Smrtka si obarví.

R:

6. Kennedy ve voze proklíná raracha,
  pohřebním na voze uvidíš Palacha ...
© 2004–2007 Robert-Antonio, robert@antonio.cz   Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Written in VI
Optimalizováno pro jakýkoliv prohlížeč zobrazující dle standardů XHTML 1.1 a CSS2, např. Mozilla, Firefox, Opera a Links.