Antoniův zpěvník

Klíč – Veselým hlasem

  Ami C   Dmi   E Ami
1. Veselým hlasem zpívejme
    Emi Ami H Emi
  narození pamatujme
  E7    Ami Dmi  E
  Krista spasitele svého
  Ami   C   Dmi   E Ami
  v chudobě na svět přišlého
  Dmi Ami E Ami
  a poníženého.

2. O narozením podivném
  nikdy prve neslýchaném
  aby panna porodila
  a čistou pannou zůstala
  moc Boží se stala.

3. Anjelé se radovali
  zpívajíce zvěstovali
  řkouc sláva Bohu na nebi
  a pokoj lidem na zemi
  z jeho narození.

4. On utěšil zarmoucené
  a lstí ďábelskou soužené
  když se ráčil ponížiti
  a z panny se naroditi
  na kříži umříti.
© 2004–2007 Robert-Antonio, robert@antonio.cz   Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Written in VI
Optimalizováno pro jakýkoliv prohlížeč zobrazující dle standardů XHTML 1.1 a CSS2, např. Mozilla, Firefox, Opera a Links.