Antoniův zpěvník

Ivo Jahelka – Balada o rozhodujícím úderu šilhavého řezníka Josky

  G    Hmi    C      D G
1. Naše rodina se nedá jen tak vynervovat,
  C      D#     D      G
  loni v zimě rozhodla se vepře zkonzervovat,
  A     D     C       D
  zaradoval se i děda, naším křikem vzbuzený:
   G     D     C       D
  "Sláva, bude zabíjačka, ovar, škvarky, uzený,
  G    C   G D G C D G
  ovar, škvarky, uzený!"

2. Tak nadešel v žití vepře důležitej mezník,
  na dvorku si kudly brousil povolaný řezník
  a poté, co absolvoval občerstvení rumový,
  chopil se svých povinností [: a palice gumový. :]

  F      C   Bb        D     G  C D G
R: Jaternice, špejle, kopyta a jelita a dědečkovy brejle.

3. Řezník Joska, to byl číman, ze všeho se vylhal,
  měl jen jednu menší vadu - že poněkud šilhal,
  mimoběžně na svět koukal zpod hustého obočí,
  bylo téměř vyloučeno [: pohlédnout mu do vočí. :]

4. Mistrně však uměl bourat maso, kosti, flaksy,
  v likvidaci vepřů měl svou osvědčenou praxi:
  nejprve palicí rána mezi oči mířená,
  potom šmiknout nožem tam, co [: krční tepnu zvíře má. :]

R:

5. Ježto šlo o mimořádně neklidného kance,
  přibral řezník k výpomoci i mé dva bratrance,
  nařídil jim u rypáku zvíře trochu přidržet,
  čuník totiž nechtěl ani chvíli v klidu vydržet,
  nechtěl v klidu vydržet.

6. Z jedný strany visel Karel a z tý druhý Rudla,
  v řezníkově holínce se zablejskala kudla,
  za okamžik bude z vepře už jenom kus flákoty,
  až palicí prudká rána [: přivodí mu mrákoty. :]

R:

7. Řezník mocně rozpřáhnul se, obličej pak svraštil,
  viděl, že by při úderu taky Rudlu praštil,
  zařval na něj:"Uhni, chlape!", doufal, že tak učiní,
  bez dalšího potom spustil [: dolů to své náčiní. :]

8. Dík Joskově šilhavosti došlo ale k zradě,
  bratránkové nevěděli o té oční vadě,
  řezník křičel na Rudlu, však šilhal přitom na Kadla,
  takže Karel uskočil, [: na Rudlu rána dopadla. :]

9. Tak namísto čuníka byl Rudla Joskou skolen
  a přítomní příbuzní šli v úleku do kolen
  a my na tu zabíjačku máme pěknou vzpomínku,
  Rudla eště votřes mozku, [: řezník Joska podmínku. :]
© 2004–2007 Robert-Antonio, robert@antonio.cz   Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Written in VI
Optimalizováno pro jakýkoliv prohlížeč zobrazující dle standardů XHTML 1.1 a CSS2, např. Mozilla, Firefox, Opera a Links.