Antoniův zpěvník

Bratři Ebenové/Jan Kollár – Slávy dcera

  Dmi        Ami   Dmi      Ami
1. Aj, zde leží zem ta před okem mým slzy ronícím,
  Dmi       Ami       C
  někdy kolébka, nyní národu mého rakev,
   Dmi       Ami  Dmi        Ami
  stůj, noho, posvátná místa jsou, kamkoli kráčíš,
   Dmi       Ami       C    Dmi
  k obloze, Tatry synu, vznes se, vyvýše pohled.

  E F   D# C F E F   D# C F
R: Ú, Kolláre, ú, ú, Kolláre, ú.

2. Horší nežli divé války, hromu, ohně divější
  zaslepenec, na své když zlobu plémě kydá,
  ó, věkové dávní, jako noc vůkol mne ležící,
  ó, krajino všeliké slávy i hanby plná!

R:

3. Od Labe zrádného k rovinám až Visly nevěrné,
  od Dunaje k hltavým Baltu celého pěnám
  krásnohlasý zmužilých Slovanů kde se někdy ozýval
  aj oněměl již, byv k ourazu zášti, jazyk,
  a kdo se loupeže té volající vzhůru dopustil,
  kdo zhanobil v jednom národu lidstvo celé?

R:

4. Zardi se, závistná Teutonie, sousedo Slávy,
  tvé vin těchto počet spáchaly někdy ruky,
[: sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou,
  ten, kdo do pout jímá otroky, sám je otrok. :]

R: (3x)
© 2004–2007 Robert-Antonio, robert@antonio.cz   Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Written in VI
Optimalizováno pro jakýkoliv prohlížeč zobrazující dle standardů XHTML 1.1 a CSS2, např. Mozilla, Firefox, Opera a Links.