Antoniův zpěvník

Pavel Dobeš – O Pilníku, Svidříku, Vénovi a Hedvice

  Hmi    C     D7     G
1. Pilník je zastrčená pohraniční víska,
   Hmi   C   D7    G
  v té vísce žije vdovec Vokatý,
   Hmi   C      D7       G
  z Pilníka do Svidříka vlak jen jednou píská
  Hmi    C     D7    G Hmi C D7 G
  a ve Svidříku žijou ňácí Bohatí.

2. Bohatství Bohatých je v tom, že mají Vénu,
  a vdovec Vokatý má dceru Hedviku,
  Véna v ní poznal jednoduchou ženu
  a jezdil za ní vlakem do Pilníku.

3. Každičkou sobotu, za sucha i deště,
  v zimě i v létě stála u trati,
  lámal ji řečmi o společné cestě,
  která se před nimi v dálce klikatí.

4. Co bílých lodí oceány kříží,
  co ptáků lítá na svých křídlech oblohou,
  a naše cesty do těch dálek aspoň míří,
  když už tam nahoru za nimi nemohou.

5. Když chlapec odjel, měla v hlavě balet,
  myšlenky šťastně skotačily za Vénou
  po všech těch vzdušných zámcích z levných karet,
  musela si je vázat mašlí červenou.

6. Hedvice bylo nadosmrti nanic,
  když Vénu sesbírali ráno po poli,
  nějak se zamontoval do přechodu hranic
  a v noci byla šťára v celém okolí.

7. Šetření skončilo, a jí, jako ňáký dámě,
  projevil účast starší seladon,
  přidržel dveře a nabídl jí rámě,
  úředník z okresního města Ypsilon.

8. "Děkuji, nechci," řekla, "cožpak city kradu,
  cožpak jsme nebyli šťastní a bohatí,
  vevnitř v mé hlavě, tam úplně vzadu
  žádná zvláštní cesta už se neklikatí."

9. "Vím, že z těch lodí, o kterých všichni sníme,
  nikdy žádná pro nás neplula přes oceán,
  byla jsem ráda za všechny šťastné chvíle,
  chcete-li, u přepážky vám je odevzdám."

10. Nechce se vždycky jen smát anebo brečet,
  nedá se vždycky všemu rozumět,
  co po vodě v moři, to je po lidských řečech,
  v srdci to hoří a už nehřeje ...
© 2004–2007 Robert-Antonio, robert@antonio.cz   Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Written in VI
Optimalizováno pro jakýkoliv prohlížeč zobrazující dle standardů XHTML 1.1 a CSS2, např. Mozilla, Firefox, Opera a Links.