Antoniův zpěvník

Asonance – Má pravá láska

     Dmi        C
1. Bosý trávou jsem šel průzračným ránem,
        F C     Dmi G
  když den na loukách květy otvírá,
      F            G    Dmi
  a tam spatřil jsem stát svoji pravou lásku,
  C    F        G
  jak se smutná o kmen vrby opírá.

2. Šel jsem k ní a z dálky jsem jí mával,
  šel jsem blíž, abych svou lásku přivítal,
  když však vzhlédla, já spatřil slzy v jejích tvářích,
  řekla:"Milý můj, ty jsi mě oklamal."

3. "Vem si zpátky prstýnek, co dals' mi z lásky,
  tenkrát, když jsi svou věrnost přísahal,
  sliby tvé odnes' vítr na travnatých pláních,
  přešel rok, a ty sis jinou dívku vzal."

4. Jestli můžeš, tak zkus mi odpustit, má lásko,
  co budu žít, já toho budu litovat,
  člověk sám v neštěstí se jenom těžko brání,
  ty však víš, nepřestal jsem tě milovat.

5. V dlouhých nocích, kdy spánek nepřichází,
  jen obraz tvůj mi před očima vyvstává,
  v náručí chci tě mít, však najednou se ztrácíš,
  já ve snech svých tvé jméno do tmy šeptávám.
© 2004–2007 Robert-Antonio, robert@antonio.cz   Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Written in VI
Optimalizováno pro jakýkoliv prohlížeč zobrazující dle standardů XHTML 1.1 a CSS2, např. Mozilla, Firefox, Opera a Links.