Antoniův zpěvník

Asonance – Hugo Graeme

 
     G          D
1A. Lord Hame to ráno z hradu jel
    G         D
  nalovit zvěř a pasti klást,
     Emi    Ami
  když Huga Graema uviděl
     C      Ami  D
  z biskupské stáje koně krást.
  
2A. Tak vedli Graema ranní tmou,
  on městem Stirling v poutech šel
  a za ním z davu sílil křik:
  pan Hugo Graeme by zemřít měl!
  
     D       Ami
3B. Tak vedli jej před soudní dvůr
     C     Ami  D
  ze šlechticů a lordů jen
     D       Ami
  a v jejich řadách pokřik zněl: 
     C        Ami D
  pan Graeme by měl být oběšen!
  
4A. Tu paní v černém hovoří
  a všechny přehluší ten hlas:
  Můj pane, tisíc liber dám,
  ať Hugo Graeme je volný zas!
  
5B. Vy mlčte, paní z Cairnsmore,
  já nenechám ho nikdy jít!
  I kdybych dostal pětkrát víc,
  pan Graeme dnes musí mrtev být.
  
6A. Tu mluví paní z Drumlanford:
  Snad tomu trestu zabráním,
  sto hřebců ze svých stájí dám,
  když jeho život zachrání.
  
7B. Vy mlčte paní z Drumlanford,
  věc mojí cti to musí být!
  Když Huga Graema v poutech mám,
  tak živý nesmí odejít.
  
8A. Tu Hugo zvedl pohled svůj,
  na chvíli zpět se podíval,
  tam jeho starý otec stál
  a hořce plakal, naříkal.
  
9A. Už nenaříkej, otče můj,
  teď musíš pláč a slzy skrýt,
  i když mi vezmou život můj,
  mé nebe nemůžou mi vzít.
  
10B. Ať bratr Jan si meč jde vzít
   zlatavým ostřím zářící
   a ať se ráno podívá,
   jak stojím pod šibenicí.
   
11A. Ať bratr Jakub vezme štít,
   měděným kovem zdobený
   a ať se přijde podívat,
   jak visím tu oběšený.
   
12B. V zelených kopcích u Glenmore,
   tam pozdravte Maggie, ženu mou,
   to pro ni ztrácím život svůj,
   to ona je tou příčinou.
   
13A. A biskup Aldridge dobře ví,
   proč přijel jsem mu koně vzít,
   za to že sváděl ženu mou
   teď musím hlavou zaplatit. 
© 2004–2007 Robert-Antonio, robert@antonio.cz   Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Written in VI
Optimalizováno pro jakýkoliv prohlížeč zobrazující dle standardů XHTML 1.1 a CSS2, např. Mozilla, Firefox, Opera a Links.