Antoniův zpěvník

Nezmaři/Randy Stonehill – Zamkni dům

  C
R: Zamkni dům, nech ďábla noci,
           F      C
  zamkni dům, ať se nedostane k nám,
  zamkni dům, nech ďábla noci,
  F   C      G   C
[: zapal svíci, ať je ďábel sám. :]

    C
1. Já když jsem byla ještě malá,
  zamkni dům, nech ďábla noci,
  s dobrým i zlým jsem si hrála,
           F      C
  zamkni dům, ať se nedostane k nám,
  mnoho let a mnoho smutků,
  zamkni dům, nech ďábla noci,
  mně dává účet ze zlých skutků,
           F      C
  zamkni dům, ať se nedostane k nám.

R:

2. Slyš dobrou radu, než tě zmámí,
  zamkni dům, nech ďábla noci,
  vždyť ďábel chce být stále s námi,
  zamkni dům, ať se nedostane k nám,
  láskou sílu Pán ti dává,
  zamkni dům, nech ďábla noci,
  když zlost v díle neustává,
  zamkni dům, ať se nedostane k nám.

R:

  C       F   C
*: Hej, hej, hej, zamkni dům,
          F   C
  hej, hej, hej, zamkni dům,
          F   C
  hej, hej, hej, modlitbou,
  F   C      G  C
  ďábel nepřijde už za tebou.

3. Má máma mi tak zpívávala,
  zamkni dům, nech ďábla noci,
  i od táty jsem slýchávala,
  zamkni dům, ať se nedostane k nám,
  vzhůru k sobě vzal je Pán,
  zamkni dům, nech ďábla noci,
  teď sama tobě zazpívám,
  zamkni dům, ať se nedostane k nám.

   F   C      G# Bb C
R: + zapal svíci, ať je ďábel sám ...
© 2004–2007 Robert-Antonio, robert@antonio.cz   Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Written in VI
Optimalizováno pro jakýkoliv prohlížeč zobrazující dle standardů XHTML 1.1 a CSS2, např. Mozilla, Firefox, Opera a Links.