Antoniův zpěvník

Asonance – Přej těm poutníkům štěstí

  Bb        C          Bb
1. Vás, Irové stateční, volám za irskou zem,
     F        Bb      C   Dmi
  zapřísahám vás, kde jste, kam se ztrácíte jen,
    F     C   Dmi     Gmi
  synové irských dívek navždy odchází
  Ami Bb      C      Dmi
  a tisíce jich plují k břehům neznámým.

       Bb      C        Bb
R: Přej těm poutníkům štěstí na cestu dalekou,
     F     Bb   C   Dmi
  požehnej jejich pouť za Amerikou,
     F      C    Dmi      Gmi
  rodné Irsko opouští, nemohou dál v něm žít,
   Ami  Bb   C      Dmi
  sbohem, domove sladký, musím odejít.

2. Poslední noc před cestou nespí a litují,
  když se pak časně ráno rozloučit mají,
  dlouze matku políbí, pak otce obejmou,
  sbohem, rodiče drazí, vrátím se jednou.

3. Hloučky přátel a známých, dívek i dětí,
  stisky rukou střídá vřelé objetí,
  slzy po tvářích tečou, do trávy padají,
  koně v postrojích vozů už se vzpínají.

R:

4. Loď už v přístavu čeká, pláč nikdo neskrývá,
  ten, kdo šátek nemá, jenom rukou mává,
  v dálce přístav už mizí a pobřeží s ním,
  sbohem, domove drahý, už tě nespatřím.

5. Každý litoval mámu, co syn jí odešel,
  jeho otec pro něj celý život se dřel,
  celý život se snažil, aby syn lépe žil,
  teď, když jsou oba staří, on je opustil.

R:

R:
© 2004–2007 Robert-Antonio, robert@antonio.cz   Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Written in VI
Optimalizováno pro jakýkoliv prohlížeč zobrazující dle standardů XHTML 1.1 a CSS2, např. Mozilla, Firefox, Opera a Links.