Antoniův zpěvník

Asonance – Povstání Watta Tylera

        A     D   A        D  E
1. Watt Tyler byl z Dartfordu pán a svými muži uznáván,
   A   D   E    A       D     E
  tu on se vůdcem vojska stal, do boje s ním mašíroval.

2. On proti králi zvedl hlas, že daně z války zvýšil zas
  a do války že verboval, chlapce mladé na vojnu bral.

3. Sto tisíc mužů Tyler vzal, z nich armádu vybudoval,
  luky i štíty, kopí měl, za zvuku bubnů krajem šel.

4. Pro krále Tyler poslat dal, by podmínky své projednal,
  však král ho nechtěl vážně brát a rozkázal mu hned se vzdát.

5. Nato Watt Tyler s vojskem vstal a na Londýn se v pochod dal,
  po cestě města vyplenil, z žalářů vězně propustil.

6. Do Templu s vojskem dorazil, zákonné knihy zapálil
  a sídla mistrů pobořil, by krále pýchu pokořil.

7. Na Tower pak se obrátil, by skutky krále oplatil,
  tam lordy slavných jmen on vzal, na Tower Hill jim hlavy sťal.

8. Toho se zalek' Richard král, vzbouřencům milost sliboval,
  že domů můžou klidně jít, však Tyler odmítl ji vzít.

9. Sto tisíc mužů Tyler měl a s nimi proti králi šel,
  tu začal Richard bát se víc, on Newtona poslal vojsku vstříc.

10. Uprostřed vojska Tyler stál, když Sir John Newton zavolal:
  "Ve jménu krále jsem přišel, abych tvou žádost vyslyšel!"

11. Když tu řeč Tyler zaslechnul, tu rukou svou mu pokynul
  a nechal zrádce přijít blíž, by jeho slova zaslech' spíš.

12. Watt Tyler žádný neznal strach, netušil, že jde zrádný vrah,
  když Newton rukou zákeřnou do srdce vbod' mu dýku svou.

13. Watt Tyler k zemi mrtev pad' a vojsko začlo utíkat,
  prosit, by král jim milost dal, tak opět mír se započal.
© 2004–2007 Robert-Antonio, robert@antonio.cz   Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Written in VI
Optimalizováno pro jakýkoliv prohlížeč zobrazující dle standardů XHTML 1.1 a CSS2, např. Mozilla, Firefox, Opera a Links.