Antoniův zpěvník

Asonance – Má drahá matko

 
(v originále v F dur, s kapodastrem ve 3. pozici) 
 
       D  G      Hmi
1. Ach matko má, já mám trápení
  G   A    G   Emi  A
  on mě opouští, on mi odchází
       D     G   D     
  a já se zdráhám ho prosit: zůstaň
    Emi  A       G 
  i když má láska ho provází.
  
2. Ach matko má, já ho postrádám,
  dovol mi s ním jít, dej nám požehnání,
  dej nám své stádo svých krásných ovcí,
  dej nám své stádo ze zelených strání.
  
3. Ach dítě mé, já tě nechci dát,
  víc než lásku tvou on chce mít mé jmění,
  nedám ti stádo svých krásných ovcí,
  ten irský vandrák ten pro tebe není.
  
4. Když dám ti stádo svých krásných ovcí,
  tak už mi zbývá jen žebrat na zápraží.
  a jestli má tě tak rád jak říkáš,
  ať hledá práci, ať se trochu snaží.
  
5. Ach milý můj, prosím neodcházej
  za bohatstvím, které štěstím není.
  a nechtěj dívku jen kvůli stádům
  jen velká láska celý život změní.
© 2004–2007 Robert-Antonio, robert@antonio.cz   Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Written in VI
Optimalizováno pro jakýkoliv prohlížeč zobrazující dle standardů XHTML 1.1 a CSS2, např. Mozilla, Firefox, Opera a Links.