Antoniův zpěvník

Asonance – Kovář

 
    Dmi    C   Dmi  C Dmi
1. Švarný mladý kovář si mě namlouvá,
           C     Dmi  C Dmi
  že prý si ho mám vzít, tak mně přemlouvá,
    Dmi7    Dmi           C
  lásku mi vyznává, všechno co má mi slíbí
     Dmi     G  Dmi      C Dmi
  já chtěla bych s ním jít, on se mně líbí.
  
2. Kampak však odešel můj chlapec milý,
  modrooký, snědý kovář rozmilý?
  Každý den vyhlížím až u mých dveří zaklepá,
  jistě na mě myslí, na mou lásku čeká.
  
3. Však divné zvěsti jdou, městem se šíří,
  že můj milý jinou má, ven z města míří,
  s jinou pryč odchází, prý svatbu s ní už chystá,
  pro falešnou lásku ať ho Pán Bůh ztrestá.
  
4. Cožpak jsi zapomněl, žes u mě spával,
  že jsi v mé komůrce se mnou líhával?
  Jak jsi mi sliboval, že zůstaneš mi věrný,
  však Bůh tě potrestá, ty kováři černý.
© 2004–2007 Robert-Antonio, robert@antonio.cz   Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Written in VI
Optimalizováno pro jakýkoliv prohlížeč zobrazující dle standardů XHTML 1.1 a CSS2, např. Mozilla, Firefox, Opera a Links.