Antoniův zpěvník

Asonance – Čarodějnice z Amesbury

      Dmi     C     Dmi
1. Zuzana byla dívka, která žila v Amesbury,
       F    C      Dmi
  s jasnýma očima a řečmi pánům navzdory,
     F    C     Dmi      Ami
  sousedé o ní říkali, že temná kouzla zná
   Bb     Ami    Bb   C   Dmi
  a že se lidem vyhýbá a s ďáblem pletky má.

2. Onoho léta náhle mor dobytek zachvátil
  a pověrčivý lid se na pastora obrátil,
  že znají tu moc nečistou, jež krávy zabíjí,
  a odkud ta moc vychází, to každý dobře ví.

3. Tak Zuzanu hned před tribunál předvést nechali,
  a když ji vedli městem, všichni kolem volali:
  "Už konec je s tvým řáděním, už nám neuškodíš,
  teď na své cestě poslední do pekla poletíš!"

4. Dosvědčil jeden sedlák, že zná její umění,
  ďábelským kouzlem prý se v netopýra promění
  a v noci nad krajinou létává pod černou oblohou,
  sedlákům krávy zabíjí tou mocí čarovnou.

5. Jiný zas na kříž přísahal, že její kouzla zná,
  v noci se v černou kočku mění dívka líbezná,
  je třeba jednou provždy ukončit ďábelské řádění,
  a všichni křičeli jako posedlí:"Na šibenici s ní!"

6. Spektrální důkazy pečlivě byly zváženy,
  pak z tribunálu povstal starý soudce vážený:
  "Je přece v knize psáno: nenecháš čarodějnici žít
  a před ďáblovým učením budeš se na pozoru mít!"

7. Zuzana stála krásná s hlavou hrdě vztyčenou
  a její slova zněla klenbou s tichou ozvěnou:
  "Pohrdám vámi, neznáte nic nežli samou lež a klam,
  pro tvrdost vašich srdcí jen, jen pro ni umírám!"

8. Tak vzali Zuzanu na kopec pod šibenici
  a všude kolem ní se sběhly davy běsnící,
  a ona stála bezbranná, však s hlavou vztyčenou,
  zemřela tiše samotná pod letní oblohou ...
© 2004–2007 Robert-Antonio, robert@antonio.cz   Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Written in VI
Optimalizováno pro jakýkoliv prohlížeč zobrazující dle standardů XHTML 1.1 a CSS2, např. Mozilla, Firefox, Opera a Links.